Skitig kvinnosyn

– Vad är det du tycker är smutsigt med prostitution?

– Du köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som är dittvingad. Hon är inte där för att det är jättetrevligt.

Som svar på en rak fråga landar fokus tillfälligt på kvinnosynen och offret. I övrigt syns de inte till. Sammanhanget är att en känd svensk mediaman blivit tagen på bar gärning i en sexköpsrazzia mot en lägenhetsbordell. Bara timmar senare får han privilegiet att förklara sig i en soffa hos TV4. Det Paolo Roberto annars fokuserar på är sig själv – hålet i sin själ, att sexköpet är en del av en historia av vad han kallar självskadebeteenden.

Jag vet faktiskt inte hur öppen han tidigare varit med att han utsatts för övergrepp som barn. Här framstår det främst som ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret, eftersom övergreppet alltså ska ligga till rot för de beteenden som Paolo använder för att skada sig själv – såsom att köpa sex.

I det här fallet är offret för övergrepp inte Paolo själv. Det är han som är gärningspersonen. Att använda sin berättelse här och nu är att göra andra som likt honom blivit drabbade som barn en stor otjänst, eftersom han samtidigt gör implikationen att barndomens övergrepp ligger till rot för att vara förövare som vuxen.

Att relatera sexköp till barndomstrauman förmår inte förklara varför hela 10,2 % av männen men så lite som 0,1 % av kvinnorna köper sex i Sverige. Den saknade pusselbiten är sexköparens skitiga kvinnosyn, vilket barndomstrauman varken kan förklara eller ursäkta. Paolo är inte den första att skylla sitt sexköp på dåligt mående snarare än kvinnosyn. Visst är förekomsten av barndomstrauman högre bland sexköpare, men överordnat detta så är den gemensamma nämnaren att de tar sig rätten att hantera en kvinnokropp som en handelsvara. För att citera vad någon annan som överlevt övergrepp som barn adresserar till Paolo:

”det du och jag har gemensamt är att vi blivit utsatta som barn. Det du och min pappa [och förövare] har gemensamt är er kvinnosyn.”

Sexköp och oaktsamhet

I kölvattnet på den här händelsen har debatten kring straffskalan för sexköp tagit ny fart. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse, men fängelse som påföljd är väldigt ovanligt. Vid sidan av den lagen har vi sedan ett par år en samtyckeslagstiftning gällande sexualbrott, genom vilken oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp införts som brott.

Innebörden av oaktsam våldtäkt är att gärningspersonen kan dömas för våldtäkt – även om det inte funnits en sådan avsikt – om personen varit grovt oaktsam i frågan om den andra deltar frivilligt eller inte.

Vad exemplet Paolo visar på är att han medger att kvinnan troligtvis var dittvingad, att hon inte ville vara där eller med honom. Han medger också att han inte tog reda på någonting om kvinnan han köpte sex från, eller varför hon befann sig i lägenhetsbordellen. Så ser prostitutionen ut idag att kvinnorna ofta är offer för människohandel och kommer från fattiga EU-länder. De sitter inlåsta i de lägenheter i Sverige där bordellverksamheten bedrivs.

Det finns åtminstone ett tidigare exempel på att gärningspersonen i ett sexköpsfall blivit dömd för oaktsam våldtäkt. Är Paolos Roberto oaktsam till den grad att det gör honom skyldig till våldtäkt? En sådan förundersökning bör definitivt inledas av åklagaren. När sexköpare utnyttjar kvinnor i en så utsatt position ligger inte sexköpslagen i proportion med brottets allvar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s