Redaktionskommittéen in action

Redaktionskommittéen in action

På F!:s valkonferens den 8-9 februari ingick jag i redaktionskommittén. Här presenterar jag vårat arbete.