Curriculum vitae

Min profil

Jag är en duktig verksamhetsutvecklare, projektledare, föreläsare, utredare och administratör. Jag söker mig till roller där jag kan verka som ledare och organisatör. I dessa roller lägger jag emfas på goda samarbeten och nätverk samt ett platt, inkluderande, ledarskap. Min övertygelse och erfarenhet är att det därigenom kan byggas starka, målinriktade organisationer som på bästa sätt tar hand om tillgängliga resurser. Jag tror på att se möjligheter utifrån en väl förankrad nulägesanalys. Jag är en van föreläsare och talare, en duktig skribent med vana att skriva såväl artiklar som underlag/revisioner/rapporter. Tillsammans med min utbildning och mitt yrkesverksamma liv har jag ett brett ideellt engagemang, från vilket jag tar med mig många lärdomar. Mer om mig finns att läsa under rubrikerna Samarbete och Om mig.

Mitt CV

Vill du ha mitt CV i PDF-format så finns det tillgängligt online här. Hoppa gärna direkt till den del som intresserar dig mest:
1. Arbete
2. Studier
3. Ideellt
4. Föreläsare
5. Övrigt

Arbete

2012-01-23 – Pågående   Olivia Omsorg AB/Olivlunden HVB   Heby, Tillsvidareanställd

Sedan januari 2012 arbetar jag på ett boende för ensamkommande flyktingungdomar i Heby i Uppsala län. Kärnan i vårt uppdrag är att kunna erbjuda våra ungdomar en grundläggande omsorg och trygghet, samt att långsiktigt arbeta för att integrera målgruppen i det svenska samhället. Jag har ett övergripande administrativt ansvar och ansvarar för samarbetet med ungdomarnas skola.

För min arbetsgivare har jag skrivit revisionsrapporter och verksamhetsplaner, bearbetat anbud, utvecklat arbetsscheman och tagit stor del i den dagliga såväl som den mer långsiktiga planeringen av verksamheten. Hösten 2014 ledde jag arbetet i att utveckla ett ledningssystem för kvalitet för arbetsplatsen. Arbetet involverar arbetsplatsens samtliga rutiner och processer. Vinter och vår 2015 har jag lett rekrytering och verksamhetsutveckling i verksamhetens största expansion hittills.

2009-06-15 – 2009-07-16   Strömstads kommun/Projekt Kustzonsplanering   Strömstad, Projektanställning

Jag arbetade på tillväxtsekretariatet för ett samarbetsprojekt mellan norra Bohusläns fem kommuner; Projekt Kustzonsplanering. Mitt arbete utformades och utfördes i samråd mellan mig och tjänstemän från samtliga kommuner. Vi enades gemensamt om hur jag kunde bistå projektet på bästa sätt. Efter önskemål utformade jag en enkät, varvid jag reste mellan regionens gästhamnar och utförde en undersökning med båtturister som fokus. Utifrån resultatet författade jag en rapport som fungerat som underlag och publicerats på nätet av projektet. Utöver detta tog jag fram andra underlag för projektet via telefonintervjuer.

2007-06-04 – 2008-07-18   Svenska ESF-rådet, Equal   Stockholm/Malmö, Projekanställning

Under min projektanställning 2007 på ESF-rådets huvudkontor anförtroddes jag att ekonomiskt och ändamålsmässigt granska de rekvisitioner fondens projekt sände in. Jag representerade även fonden vid en mässa, sorterade och organiserade deras arkiv, samt var behjälplig i allehanda slags administrativa sysslor. På huvudkontoret handhade jag under ungefär en månad postsorteringen och receptionen. Jag bistod även i det administrativa arbetet kring utlysningen av nya tjänster – jag skrev ut ansökningar, sorterade, kopierade, kompletterade samt återkopplade. Under hösten 2007 granskade jag rekvisitioner 1-2 dagar i veckan åt huvudkontoret. Sommaren 2008 arbetade jag under 1½ månad på regionkontoret i Malmö.

2006-07-19 – 2006-12-31   SUMO Telemarketing AB   Malmö, Telefonförsäljare

Arbetade med telefonförsäljning på uppdrag av till exempel Jägarnas Riksförbund och Villaägarnas Riksförbund. Jag fick utbildning i försäljningsteknik och utvecklade en utåtriktad inställning som jag funnit användbar även inom andra områden. Sommaren 2006 vann jag en fin mp3-spelare på grund av goda försäljningsresultat.

2005-01-16 – 2005-07-01   Pysslingen Förskolor   Stockholm, Barnskötare

Arbetade med barn i åldrarna 3-6 på daglig basis, och fick under ett halvår följa deras utveckling – hur den äldsta åldersgruppen förberedde sig för sin skolgång, med mera. En del av arbetet gick ut på att förbereda aktiviteter, organisera utflykter och liknande. Jag arbetade en kort tid på en utomhusavdelning, där barnen tillbringade nära nog all sin dagistid utomhus – aktiviteter och måltider hölls under bar himmel i nästan alla väder.

2004-01-26 – 2004-12-31   Liber AB   Stockholm, Databaskonsult

Såg efter och uppdaterade förlaget Libers kunddatabas. Det innebar att hålla kontakt med Sveriges skolor och lärosäten samt uppdatera deras uppgifter i databasen. Bearbetade även så kallade ”smakprov” av förlagets produkter, innan de lades upp på nätet.

Ideellt

Min ideella profil i siffror: Sammanlagt har jag föreläst för 160 människor och har torgtalat inför fler än 300 (se Föreläsare och F!); jag har hållit 2 värderingsdagar tillsammans involverande 175 högstadieelever och 25 volontärer (se Under ytan); jag har organiserat 4 utbildningar under sammanlagt 10 utbildningsdagar, inbjudit 23 föreläsare och utbildat 37 samtalsledare (via allan och Under ytan); jag har presenterat ungefär 200 festivalfilmer inför sammanlagt 16000 biogäster (se FFF); jag har publicerat 50 artiklar (se Rollspel.nu).

2010 – 2012   Rädda Barnen Lund   Projektledare/Ledamot

Våren 2010 var jag med om att starta igång integrationsprojektet Kille till kille. Det erbjuder svensktalande faddrar till nyankomna invandrarungdomar. I arbetet ingår att kontakta och samarbeta med faddrar, ungdomar och lärare, samt att anordna evenemang där faddrar och ungdomar samlas och umgås.

Sedan sommaren 2010 fram till vintern 2012 var jag projektledare för allan i Lund. Tillsammans med två samtalsledare träffas ungdomarna och diskuterar frågor som berör bland annat självförtroende, jämställdhet, relationer och livet. I projektledarens uppgift ingår bland annat rekrytering och utbildning av samtalsledare, kontakt med skolor och administrering.

Jag har också varit drivande inom samarbetsprojektet Under ytan. Det syftar till att genom samarbete mellan ideella förbund kunna erbjuda högstadieskolor i Lund värderingsdagar. Under ytan pågick under två terminer, och mer finns att läsa här.

Under 2011 satt jag invald i Rädda Barnen Lunds styrelse.

2007 – 2012   Fantastisk Filmfestival Lund   Biografansvarig 2008-2012 – annonsansvarig 2009

Under festivalåret 2008 ingick jag i festivalens säljgrupp, 2009 blev jag utsedd till annonsansvarig. Det var min uppgift att sköta försäljning av annonser och locka sponsorer. Under sex festivalår har jag verkat som biografansvarig under festivalen; detta innebär att vara ett ansikte utåt, att samordna volontärer samt kontakten mellan festival och biograf.

2010 – Pågående   Feministiskt initiativ   Lund/Malmö/Sala, Styrelseordförande/Ledamot

Hösten 2014 valdes jag in i Salas styrelse. På årsmötet 2015 valdes jag till föreningens ordförande. Jag har lett utvecklingen av en organisationsplan, nulägesanalys och fyraårig målsättning.

Jag har suttit i styrelsen för partiet i Malmö, Sala och Lund, och varit med i uppstarten av kommunföreningarna i Sala och Lund. Jag har deltagit i kongresser, valkonferenser och internutbildningar. Valet 2010 stod jag med på partiets listor till Malmö kommun och Region Skåne.

2007 – 2012   Rollspel.nu   Innehållsredaktör och styrelseledamot

Under fem år var jag innehållsredaktör på http://www.rollspel.nu, en hemsida och diskussionsforum med som mest 10 000 registrerade användare. Innehållsdelen innefattar artiklar, recensioner, intervjuer, med mera. Våren 2010 var jag drivande i uppstarten av en förening knuten till sidan. Jag ingick även i föreningens styrelse.

Studier

2005-09 – 2011-06   Malmö högskola/Lunds Universitet   Malmö/Lund

Lund – genusvetenskap, internationellt masterprogram (ofullbordade)
Lund – statsvetenskap, kandidatnivå.
Lund – sociologi, 2 terminer.
Malmö – statsvetenskap, 2 terminer.

2003-08 – 2004-01   Södertörns högskola   Stockholm

Historia, grundkurs.

2000-08 – 2003-06   MediaGymnasiet   Stockholm

Medieprogrammet med inriktning film. Jag färdigställde bland annat 9 kortare filmproduktioner. Tog studenten med ett betygssnitt på 17,6 poäng (av maximalt 20,0).

Föreläsare

Jag har sedan 2010 hunnit föreläsa på teman såsom genus, normkritik, köns-maktsordningen, mansroller, härskartekniker och heder. Bland mina uppdragsgivare återfinns Aleris Målet (Göteborg), Rädda Barnen, Glokala Folkhögskolan (Malmö), Feministiskt initiativ, Unga feminister och Ronja Café.

Jag leder utbildningar inom projektet Machofabriken, vilket fokuserar på maskuliniteter och mansrollen. Uppdraget har jag vid sidan av mitt heltidsarbete.

Övrigt

Jag har B-körkort

Intressen

Film, skrivande, sport, samhällsdebatt, litteratur och berättande i olika former

Språk

Flytande: svenska och engelska
Begränsad: danska

Annonser